Stamspolning löser avloppsstopp

En stamspolning gör rent rören i fastigheten och kan vara lösningen på dålig lukt, stopp och dåligt flöde. Med hjälp av en speciell maskin rengör man avloppsrören invändigt med hett vatten under högt tryck. Detta gör att avlagringar, fett och eventuella föremål i rören lossnar och spolas bort med vattenflödet. Allt arbete utförs professionellt utan att fastighet, lägenheter eller rum påverkas utvändigt av spill och smuts. En stamspolning är alltid speciellt anpassad och utformad efter varje fastighet så att rören rengöres korrekt och inte skadas. Därför kräver en stamspolning erfarenhet och yrkeskunnande, något som vi har.

Regelbunden stamspolning ökar rörens livslängd

Vid en stamspolning i Enköping spolas avlagringar, oönskade föremål och fettproppar bort och hindras från att fastna och proppa igen rören. Helst ska man utföra en stamspolning i förebyggande syfte innan de stora problemen kommer. Rengör man fastighetens rör regelbundet ungefär vart femte år ökar rörens livslängd, något som är bra både för miljön och plånboken. Dessutom minskar risken för dålig lukt och irriterande stopp i rören. Vill det sig riktigt illa kan stoppet orsaka kostsamma fuktskador om rören skulle gå sönder eller om det skulle bli översvämning. Det finns alltså mycket att vinna på att rengöra rören. Kontakta oss redan idag för en statuskontroll av era avlopp och undvik dyra översvämningar!

Teckna ett underhållsavtal

Vi erbjuder regelbunden och skonsam stamspolning vilket är en mer ekonomisk lösning. Det finns även möjlighet att hos oss teckna ett underhållsavtal där vi håller koll på när det är dags att rengöra rören, ett enkelt sätt att förlänga avloppsstammarnas livslängd. För att effekten av rengöringen av rören ska bli tillfredsställande krävs det att personerna som utför stamspolningar är utbildade och erfarna. I vårt företag utbildas och uppdateras personalen regelbundet och det är alltid någon med stor erfarenhet som leder själva arbete. Vid en stamspolning börjar man längst ner i fastigheten och arbetar sig sedan metodiskt uppåt. Görs inte arbetet på detta sätt är risken stor att man snarare förvärrar problemet. Tveka inte att kontakta oss för en statuskontroll av era avlopp i enfamiljshuset, hyreshuset, bostadsrättsföreningen, restaurangen eller företaget. Vi ser fram emot att höra av er!