Våra tjänster

Vår expertis ligger inom teknisk isolering i Gävle. Vi har kunskap, rätt medarbetare och verktyg för att utföra följande tjänster:

  • Injustering av rör och ventilation
  • Märkning av rör och ventilation
  • Drift- & Skötselinstruktioner av rör och ventilation
  • Isolering av VVS och ventilation
  • Mantelskarvning av kulvertrör
  • Ventilationsrengöring
  • Fuktutredning
  • Brandtätning
  • Asbestsanering Det går givetvis bra att kombinera flera tjänster samtidigt, men vi kan också erbjuda oss att göra en tjänst. Hur ser ditt behov ut?

Från ventilationsrengöring till ljudisolering Våra tjänster omfattar de flesta områden inom teknisk isolering. Vi gör en värmeisolering som begränsar energiförlusten från kanalen eller utför en kondensisolering som förhindrar onödig kondens.

Vi rengör ventilationen för att den ska fungera effektivt och minskar spridning eller uppkomst av bakterier.

Vi stoppar brandspridning genom att isolera kanalerna med brandtåligt material som förhindrar att branden sprids in i byggnaden.

img

Vad innebär en stamspolning?

Det är en spolning av hela fastighetens alla avloppssystem som förlänger livslängden på rör och ledningar. Behövs vid skada, akuta stopp och översvämningar. Kan beställas i förebyggande syfte vart fjärde år. Bostads- och hyresgästföreningar bör med fördel beställa kontinuerlig stamspolning i Enköping då avloppen där både används flitigt och har flertalet gemensamma ledningar som påverkar många boenden. En underhållsspolning är en återkommande högtrycksspolning i avlopp för att öka livslängden på fastighetens rör och ledningar och förebygga vattenskador och otrevliga stopp.

img

Övriga relaterade tjänster

Löser akuta stopp – när du behöver hjälp med stopp i toalett, dusch, kök, och golvbrunnar. På utsidan fixar vi stuprör och brunnar. Kamerainspektion – ger en överblick över insidan på befintliga rör. Hittar varningssignaler i tid som kan åtgärdas innan det gått för långt. Fräsning – en roterande kätting som slår bort beläggningar. Det kan vara hård obeveklig rost, förträngningar, trädrötter eller annat som letat sig in i rören. Felsökning – söker orsaken till illaluktande avlopp och andra fel. Vi letar med ljus och lykta efter slitna packningar, felmonterade vattenlås och avluftning

img

Renovation Service 03

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commo velit cillum dolore fugiat nulla pariatur.

img

Renovation Service 04

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commo velit cillum dolore fugiat nulla pariatur.

img

Renovation Service 05

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commo velit cillum dolore fugiat nulla pariatur.

img

Renovation Service 06

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commo velit cillum dolore fugiat nulla pariatur.