Våra tjänster

När du vänder dig till oss för att få hjälp med stamspolning är det vår högsta prioritet att leverera ett arbete med hög kvalité. Förutom stamspolning kan vi erbjuda dig återkommande service som innebär att vi kan upptäcka fel i god tid. Vi kan ta reda på varför det luktar illa ur rören, erbjuda kontinuerligt underhåll med spolningar i förebyggande syfte, kontrollera rör och ledningar med elektronisk utrustning, undanröja hårda rostbeläggningar med fräsning och förhindra stopp i de dagligen använda avloppen.

Vad innebär en stamspolning?

Det är en spolning av hela fastighetens alla avloppssystem som förlänger livslängden på rör och ledningar. Behövs vid skada, akuta stopp och översvämningar. Kan beställas i förebyggande syfte vart fjärde år. Bostads- och hyresgästföreningar bör med fördel beställa kontinuerlig stamspolning i Enköping då avloppen där både används flitigt och har flertalet gemensamma ledningar som påverkar många boenden. En underhållsspolning är en återkommande högtrycksspolning i avlopp för att öka livslängden på fastighetens rör och ledningar och förebygga vattenskador och otrevliga stopp.

Övriga relaterade tjänster

  • Löser akuta stopp – när du behöver hjälp med stopp i toalett, dusch, kök, och golvbrunnar. På utsidan fixar vi stuprör och brunnar.
  • Kamerainspektion – ger en överblick över insidan på befintliga rör. Hittar varningssignaler i tid som kan åtgärdas innan det gått för långt.
  • Fräsning – en roterande kätting som slår bort beläggningar. Det kan vara hård obeveklig rost, förträngningar, trädrötter eller annat som letat sig in i rören.
  • Felsökning – söker orsaken till illaluktande avlopp och andra fel. Vi letar med ljus och lykta efter slitna packningar, felmonterade vattenlås och avluftning.Bild